dr Zbigniew Wrona

Specjalista z zakresu systemów baz danych oraz systemów z bazami wiedzy. Prowadzę zajęcia z przedmiotów: Bazy danych, Projektowanie systemów baz danych oraz Inżynieria oprogramowania.

Moje główne zainteresowania zawodowe: wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych oraz informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu.

Ostatnia publikacja:

Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym (współautor J. Szelka), monografia, Wydaw. KILiW PAN, Warszawa 2015.