dr n. ekon. Jolanta Kowal

jest adiunktem w Instytucie Psychologii oraz Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.

Prowadzi badania w zakresie metodologii, psychologii ekonomicznej i zarządzania, w szczególności kompetencji, satysfakcji z pracy, etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu i wielokulturowych wpływów psychoanalizy .

Jest autorką i współautorką ponad 80 recenzowanych prac naukowych, m. in. w Electronic Journal of Information Systemsin Emerging Economies, w Journal of Business Economic Management, Journal of Global Information Technology Management, Econometrics. Prowadziła wykłady dotyczące  badań własnych w Bułgarii, Czechach, Słowacji, na Cyprze, we Francj i Wielkiej Brytanii.

Współorganizatorka naukowych konferencji międzynarodowych w Polsce i Niemczech (m.in CMEP, akredytowana przez AIS, Polish Chapter), współprzewodnicząca cyklicznych międzynarodowych konferencji ICTM pod auspicjami  The Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev) of The Association of Information Systems (AIS). Prezes Powarzystwa Psychologii Analitycznej oraz President Elect of Association of Information Systems, Polish Chapter.