dr  inż. Edward Łazor

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie sieci komputerowych. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu.
Wykłada przedmioty: podstawy symulacji komputerowej, inżynierię oprogramowania i systemy wbudowane.
Posiada doświadczenie w kreowaniu przedsięwzięć, zarządzaniu zespołami i w zarządzaniu projektami informatycznymi (certyfikat Prince2®). Brał udział w kilkudziesięciu wdrożeniach złożonych systemów informatycznych.
Hobby Wykładowcy, to: biografie, literatura skandynawska, tenis, szachy, narciarstwo biegowe, zjazdowe i wycieczki rowerowe.