dr  inż. Andrzej Wrona

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu Organizacji i Zarządzania uzyskał w Instytucie Organizacji Przemysłu w Warszawie. Adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu.

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania projektami informatycznymi (kierował projektami informatycznymi w kraju i za granicą). Nadzorował wiele projektów w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju., m. in. Polskie Sieci Energetyczne Operator S.A., Karpacka Spółka Gazownictwa, Energa–Operator S.A., ENEA S.A., TAURON Dystrybucja S.A.

Specjalista w zakresie Analizy Biznesowej, Baz Danych, Technologii Sieciowych i Grafiki Komputerowej.

Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwami rynku IT. Zajmował się organizacją i nadzorował pracę zespołów wytwórczych, wdrożeniowych i serwisowych tych przedsiębiorstw.

Od wielu lat zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną. Jest autorem publikacji i artykułów z obszaru IT.