program kształcenia sieciowców

Propozycje nowych przedmiotów dla specjalności Sieci i Systemy Komputerowe

  1. Projektowanie i utrzymanie portali internetowych

Program przedmiotu obejmuje profesjonalny webdesign i nowoczesne projektowanie stron www, budowę sklepów internetowych. W ramach przedmiotu studentom pokazane są rozwiązania oparte o systemy cms (Joomla, Drupal, WordPress, …). Ukończenie tego kierunku znacznie ułatwi absolwentom rozpoczęcie działalności na własną rękę.

  1. Wirtualizacja systemów informatycznych

Wykład:

Ogólne informacje o wirtualizacji zarówno sieci jak i systemów, modele wirtualizacyjne, hiperwizor dostępne rozwiązania, firmy kto i co itd. Pojęcie konteneryzacji np. na przykładzie Docker. Wirtualizacja sieci: VLan, vxLan, wirtualizacja routerów VRF i switchy VSS na przykładzie Microsoft Hyper-V, Cloud Computing istota, modele, rozwiązania. Sieci programowalne SDN protokół OpenFlow takie podstawy i o co w tym chodzi.

Laboratorium:

Techniki i narzędzia konfiguracyjne środowiska laboratoryjnego np. bardzo popularny VirtualBox. Badanie kosztów środowiska z maszynami wirtualnymi. Automatyzacja tworzenia wirtualnych środowisk Vagrant. Kontenery. Wirtualne urządzenia.