program kształcenia grafików

Propozycje nowych przedmiotów dla specjalności Grafika Komputerowa

  1. Podstawy rysunku

Podstawowe umiejętności rysunkowe, szkicowe są niezbędne nie tylko w działalności artystycznej ale również w pracach użytkowych, począwszy od animacji reklamowych 2D i 3D, prezentacyjnych. Umiejętność tworzenia profesjonalnych storyboardów, które są podstawą pracy indywidualnej jak i w projektach oraz realizacjach grupowych jest niezbędna na dzisiejszym rynku pracy. Rysunek bywa punktem wyjścia do dalszej pracy na platformach cyfrowych.

Zajęcia w tym zakresie mogą być prowadzone w sali bez sprzętu komputerowego, wystarczające materiały to bloki rysunkowe, pisaki, flamastry, tusz, ołówki.

  1. Podstawy skanowania i druku 3D

Proponowany przedmiot stanowi ważne uzupełnienie przedmiotów na których wykładane są modelowanie i animacja 3D. We współczesnych firmach oraz instytutach technologicznych korzysta się ze skanerów trójwymiarowych żeby zastąpić lub przyśpieszyć późniejsze modelowanie 3D. Podobnie do wejściowego procesu skanowania – na wyjściu mogą być używane maszyny CNC, plotery drukujące ale coraz popularniejsze, doskonalsze i tańsze drukarki 3D, które pozwalają zapoznać się podstawami i techniką druku jak też rodzajami używanych materiałów. Powstające coraz liczniej centra druku 3D szukają pracowników w tej branży.

  1. Nowoczesne technologie percepcyjne i rejestracja ruchu

Przedmiot zajmuje się ludzkimi zdolnościami postrzegania świata wspomaganymi nowoczesną technologią cyfrową. W tej koncepcji zagadnienie motion control i motion capture doskonale się zawiera. Studenci z technologią kinetics zapoznają się w CeTA a mocap w ramach jednorazowych zajęć na ASP.

  1. Projektowanie i utrzymanie portali internetowych

Program przedmiotu opisany wyżej.