kierownik projektu

Przygotowanie roli kierownika projektu odbywać się będzie poprzez wykład pt. Zarządzanie projektem informatycznym oraz metodyki wytwarzania oprogramowania oraz w ramach projektu zespołowego, obejmującego:

  1.  projektowanie i zarządzanie usługami informatycznymi,
  2.  zarządzanie projektem informatycznym e-commerce,
  3.  projekty i procesy w przedsiębiorstwie informatycznym,
  4.  rola kierownika projektów i jego narzędzia pracy,
  5.  zwinne (agile) metodyki wytwarzania oprogramowania (Scrum, Kanban),
  6.  role zespołowe Developer, Scrum Master, Product Owner,
  7.  obsługa wymagań – backlog produktu,
  8.  planowanie