administrator usług sieciowych

Zdobycie wiedzy w zakresie administracji usług sieciowych umożliwi pozyskanie zatrudnienia dużych firmach o profilu technologicznym. Ukończenie kierunku przygotuje Cię również do uzyskania certyfikatu CISCO.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  1.  nowoczesne usługi sieciowe,
  2.  budowa rozproszonego systemu transakcyjnego,
  3.  wymagania RODO w branży IT,
  4.  automatyzacja procesów zarządzania serwerami,
  5.  automatyzacja procesów wdrażania oprogramowania.

Zdobądź zawód administratora usług sieciowych i dołącz do projektów przyszłości.