ramowy program:

W katedrze udostępniamy i przykazujemy studentom wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:

rozwiązań sieciowych:

 • aplikacje sieciowe i programowanie sieciowe
 • przekazywanie danych
 • przełączanie pakietów i technologie sieciowe
 • praca sieciowa z wykorzystaniem protokołów TCP/IP
 • tendencje, koncepcje rozwojowe technologi sieciowych

programowania, baz danych, systemów informatycznych

 • języki i paradygmaty programowania
 • algorytmy i struktura danych
 • inżynieria oprogramowania
 • projektowanie systemów baz danych
 • podstawy symulacji komputerowej
 • systemy i technologie informacyjne
 • bezpieczeństwo danych
 • sztuczna inteligencja
grafiki komputerowej

 • LaTeX – system składu tekstów
 • cyfrowe przetwarzanie obrazów
 • Affter Effects
 • system Maya
 • realistyczna grafika komputerowa
 • animacja komputerowa
 • grafika w serwisach internetowych
 • Flash, Photoshop
 • infografika
 • motion control, motion capture – efekty specjalne w filmie

DODATKOWE INFORMACJE

Chcemy zwrócić Państwu uwagę szczególnie na zajęcia związane z DTP (LaTeX), z grafiką obejmującą pakiet Adobe, czy produkty Autodesc (Maya, 3desMAX) na bardzo atrakcyjne zajęcia w CeTA (motion control, motion capture – efekty specjalne w filmie). W semestrze jesiennym zapraszamy do podstawowego kursu związanego z systemem operacyjnym, zarządzaniem urządzeniami firmy cisco.