Maya – narzędzie współczenego filmowca – od animatiku do efektów specjalnych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z programem do animacji 3D Autodesk Maya oraz przedstawienie zagadnienia animacji i efektów specjalnych w filmie fabularnym na tle historycznym

Wykłady:

1- Historia animacji tradycyjnej i komputerowej. Omówienie technik stosowanych przy efektach specjalnych i rola komputerów w realizacji filmu fabularnego.

Omówienie wykorzystania programów 3D w produkcji filmowej, rys historyczny i projekcja fragmentów filmowych z przykładami użycia oprogramowania 3D [FX w filmie i filmy animowane]. Omówienie rodzajów i różnorodności oprogramowania stosowanego w produkcji filmu [grafika i animacja].
Wprowadzenie do programu 3D Autodesk Maya, historia powstania tego oprogramowania [Alias/Wavefront i komputery Silicon Graphics, migracja sprzętowa i producenci], ogólna charakterystyka funkcjonalności i zalety programu.

2- Wyjaśnienie funkcji storyboardu w filmie. Omówienie zastosowania animatiku jako animowanego storyboardu. Projekcja przykładów.
Omówienie użycia programu Autodesk Maya w tworzeniu animatiku 3D.
Omówienie elementów składowych wirtualnego planu zdjęciowego w programie Maya [scenografia, kamera, światło i obiekt/aktor].

3- Animacja – wprowadzenie do tematu. Krótki rys historyczny. Animacja tradycyjna i animacja komputerowa. Projekcja przykładów animacji tradycyjnej i komputerowej, wpływ rozwijającej się technologii na stopień zaawansowania animacji.
Projekcja fragmentów najsłynniejszych animacji 3D wyprodukowanych w programie Autodesk Maya. Omówienie mechanizmów i narzędzi do tworzenia animacji. Omówienie mechanizmu rigowania i skinowania obiektu [szkielet i skóra].

4-  Omówienie podstaw kadrowania i języka montażowego. Praktyczne ćwiczenie kadrowania i montażu [pozycji kamery] na osi czasu programu Maya.
Omówienie metod zobrazowania gotowej sceny lub animacji. Testowe zobrazowanie  animacji metodą “playblast”. Rendering [zobrazowanie] końcowy pojedynczej klatki lub sekwencji obrazów i dobór silnika renderującego [wędrówka promienia świetlnego i własności optyczne różnych materiałów].

Laboratorium:

1- Praktyczny kontakt z programem – omówienie interfejsu i możliwości programu. Ćwiczenia praktyczne: skróty klawiszowe, otwieranie paneli funkcyjnych, nawigacja w przestrzeni 3D, tworzenie obiektów podstawowych i manipulacje.

A01 – 1 Nawigacja w interfejsie, 2 Ustawianie projektu, 3 Selekcja i deselekcja obiektu, 4 Praca z obiektami “primitives”, 5 Przemieszczanie obiektów, 6 Definicja komponentów obiektu [vertex, edge, face, spline, nurbs], 7 Rozbudowa obiektu przez extrude, 8 Dzielenie i deformacje obiektów

Ćwiczenia w tworzeniu wirtualnej sceny, parametry przestrzenne, modelowanie i ustawienie scenografii i obiektów [tworzenie złożonych obiektów 3D, mapowanie UV, teksturowanie]. Wprowadzenie oświetlenia [rodzaje źródeł światła]. Zastosowanie kamery w scenie. [Rodzaje kamer, symulacja obiektywów i kąty widzenia].
2-
A02 – 1 Definicja obiektu 3D, 2 Tworzenie i import obiektu 3D, 3 Wyświetlanie obiektu 3D (siatka, solid), 4 Narzędzia do tworzenia obiektu mesh i nurbs,  5 Podział poligonów i zagęszczanie siatki, 6 Łączenie elementów obiektu
A03 – 1 Rodzaje źródeł światła, 2 Podstawowe parametry światła, 3 Rodzaje cienia, 4 Refleksja i refrakcja światła, 5 Oświetlenie global i HDRI
A04 – 1 Tworzenie shaderów (materiału – połyskliwy, matowy, przezroczysty, lustrzany) 2 Nakładanie tekstur z zawartością graficzną, 3 Mapowanie planarne i UV, 4 Dopasowanie materiałów do silnika renderującego.

3- Ćwiczenia w tworzeniu prostej animacji obiektów. Translacja i deformacja obiektów w obrębie wirtualnego planu zdjęciowego. Animacja kamery [zmiany kadru i przemieszczanie w przestrzeni, efekt jazdy i przelotu].

A05 – 1 Co to jest animacja, 2 Klatki i kontrola odtwarzania animacji, 3 Klucze animacyjne (keyframes), 4 Zastosowanie graph edytora (manipulacja krzywymi ruchu), 5 Podgląd animacji – playblast.

4- Ćwiczenie wykorzystujące wszystkie zebrane wiadomości. Stworzenie od jednej do kilku scen animatiku 3D i przygotowanie pliku wideo do prezentacji.

A06 – 1 Podstawowe metody renderingu (maya render, mentalray, V-Ray), 2 Rendering w oznaczonym regionie, 3 Ustawienie i regulacja parametrów renderingu, 4 IPR – rendering w czasie rzeczywistym, 4 Ustawienie parametrów kamery (rozdzielczosc, nazwa pliku, sciezka składowania itp), 5 Rendering rozproszony – renderfarma wieloprocesorowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *