tabela na kolorowo

kolorowane tabele
% !TEX encoding = utf8
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{polski}
\RequirePackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{multirow}
\usepackage{colordvi}
\RequirePackage[font=scriptsize,justification=RaggedRight,singlelinecheck=off,tableposition=top]{caption}
\RequirePackage{graphicx,color}
\RequirePackage{vmargin}
\usepackage{xunicode,xltxtra}
\definecolor{kolor}{cmyk}{0.15,0.78,1,0.04}
\definecolor{kolor2}{cmyk}{0.15,0.78,1,0.39}
\pagestyle{empty}
\setpapersize{A4}
\setmargins{25mm}{-2mm}{160mm}{260mm}{10mm}{5mm}{10mm}{10mm}
\parindent 17pt
\parskip 0pt plus 1pt
\marginparwidth 100pt
\marginparsep 10pt
%%
\newenvironment{Table}
{\par\medskip\noindent\minipage{\linewidth}}
{\endminipage\par\medskip}
%%
\begin{document}
\begin{center}\begin{tabular}{p{3.16cm}||p{2cm}p{1.19cm}||p{2.47cm}||p{3.16cm}}\hline
\multicolumn{1}{|>{\columncolor[gray]{.9}}p{3.16cm}|}{\centering dzisiejszy} & \multicolumn{1}{p{2cm}|}{\centering kotek} & \multicolumn{1}{p{1.19cm}|}{\centering domek} & \multicolumn{1}{p{2.47cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{3.16cm}|}{\centering szkoła} \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{3.16cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{2cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{1.19cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{2.47cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{>{\columncolor[gray]{.9}}p{3.16cm}|}{\centering} \\ \hline
\multicolumn{1}{|>{\columncolor[rgb]{0.5,0.5,1}}p{3.16cm}|}{\centering test} & \multicolumn{1}{p{2cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{>{\columncolor[gray]{.9}}p{1.19cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{2.47cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{>{\columncolor[gray]{.5}}p{3.16cm}|}{\centering} \\ \hline
\multicolumn{1}{|p{3.16cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{2cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{1.19cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{p{2.47cm}|}{\centering} & \multicolumn{1}{>{\columncolor[gray]{.9}}p{3.16cm}|}{\centering} \\
\cline{1-1} \cline{2-2} \cline{3-3} \cline{5-5}
\end{tabular}\end{center}

t1
pobierz code tabeli1
Dwa sposoby na ustawienie odstępu pionowego w tabeli:
(#1)
\renewcommand{\arraystretch}{1.75}
(#2)
\begin{tabular}{|c|c|} \hline
TEST & cos tam \\ \hline
\rule[-1cm]{0pt}{3cm} rozepchnięcie w pionie & arraystretch \\ \hline
\end{tabular}

\begin{Table} \centering
{\scriptsize
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}
\captionof{table}{Klasyfikacja kliniczna SVS/ISCVS. Różnicowanie pomiędzy kończyną żywotną a zagrożoną}\label{tps1}
\setlength{\arrayrulewidth}{.5pt}
\begin{tabularx}{\linewidth}{m{25mm}|p{27mm}|p{21mm}|p{19mm}|p{25mm}|p{17mm}} \arrayrulecolor{white}
\multicolumn{1}{>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} } &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} opis /} &
\multicolumn{2}{|>{\columncolor{kolor2}}c|}{\color{white} objawy} &
\multicolumn{2}{|>{\columncolor{kolor2}}c}{\color{white} sygnały Dopplera}\\ \cline{2-6}
\multicolumn{1}{>{\columncolor{kolor}}c|}{ \multirow{1}*{\color{white} kategoria} } &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} rokowanie} &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} utrata} &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} osłabienie}&
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} } &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c}{\color{white} }\\
\multicolumn{1}{>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} }&
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} } &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} czucia} &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{\color{white} mięśniowe} &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c|}{ \multirow{-2}*{\color{white} tętnicze} } &
\multicolumn{1}{|>{\columncolor{kolor}}c}{ \multirow{-2}*{\color{white} żylne} }\\ \arrayrulecolor{kolor}
\multicolumn{1}{l|}{\multirow{2}*{I. Żywotna}} & \multicolumn{1}{p{27mm}|}{brak bezpośredniego zagrożenia} & \multicolumn{1}{c}{\multirow{2}*{brak}} & \multicolumn{1}{|c|}{\multirow{2}*{brak}} & \multicolumn{1}{p{25mm}|}{\multirow{2}*{słyszalny}} & \multirow{2}*{słyszalny} \\ \hline
\multicolumn{6}{l}{II. Zagrożenia}\\ \hline
\multirow{2}*{a. marginalnie} & do uratowania, jeżeli intensywnie leczona & minimalna (palce) & \multirow{2}*{brak} & (często) nie\-sły\-szalny & \multirow{2}*{słyszalny}\\ \hline
\multirow{4}*{b. krytycznie} & do uratowania, jeżeli bezzwłocznie rewaskularyzowana
& obejmuje nie tylko palce, związana z~bó\-lem spo\-czyn\-ko\-wym
& \multirow{4}*{lekkie, średnie} & \multirow{3}*{(za\-zwy\-czaj)} \multirow{3}*{niesłyszalny}
& \multirow{4}*{słyszalny}\\ \hline
\multirow{4}*{III. Nieodwracalna} & duże uszkodzenie tkanek lub permanentne uszkodzenie nerwów jest nieuchronne & \multirow{3}*{głęboka,} \multirow{3}*{anestetyczna} & \multirow{2}*{głębokie,} \multirow{2}*{paraliż} \multirow{2}*{(zesztywnienie)} & \multirow{4}*{niesłyszalny} & \multirow{4}*{niesłyszalny}\\ \hline \hline
\end{tabularx} }
\end{Table}
\end{document}
%%kompiluj XeLaTeXem%%

t2
pobierz code tabeli2