linie pionowe w tabeli

przerywane linie pionowe

\documentclass{scrartcl}
\usepackage{tikz}
\newcommand\myline[1][]{%
\,\tikz[baseline]\draw[very thick,#1](0,-\dp\strutbox)--(0,\ht\strutbox);\,%
}
\begin{document}
Text\myline Text\myline[dashed]Text\myline[dotted]
\end{document}