dla klasy mwrep
%%%%%%%%%% Rozdziały biegnące ciurkiem klasa mwrep %%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% bez łamania strony dla nowego rozdziału %%%%%%%%%%
{48pt plus5pt minus2pt}
{\FormatHangHeading{\Large}}
{24pt plus3pt}
%%%%%%%%%% Koniec macra Rozdziały biegnące ciurkiem %%%%%%%%%%

dla klasy report
%%%%%%%%%% Rozdziały biegnące ciurkiem klasa report %%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% bez łamania strony dla nowego rozdziału %%%%%%%%%%
\makeatletter
\renewcommand\chapter{\global\@topnum\z@
\@afterindentfalse \secdef\@chapter\@schapter}
\makeatother
%%%%%%%%%% Koniec macra Rozdziały biegnące ciurkiem %%%%%%%%%%
ciagiem