Kącik typografii

horse8 System składu tekstu LaTeX, definicje

Pod tą zakładką znajdziecie Państwo informacje na temat środowiska programistycznego LaTeX

tex_glob

System przygotowania dokumentów LATEX jest specjalną wersją systemu TEX. TEX stworzony przez Donalda Knutha, jest zaawansowanym programem zaprojektowanym do tworzenia składów drukarskich wysokiej jakości, w szczególności tekstów matematycznych.                          LATEX System przygotowania dokumentówLATEX, Leslie Lamport 1992
LATEX jest systemem składu drukarskiego nadającym się do tworzenia różnego rodzaju dokumentów. Użytkowanie nie wymaga gruntownej wiedzy z zakresu składania tekstu.                          LATEX Line by Line, Wiley 1999
LATEX – system ze środkowej półki, w którym łatwo tworzy się przyzwoicie wyglądające dokumenty typu książka, praca magisterska lub licencjacka, a który wymaga zainwestowania ułamka czasu na jego naukę w porównaniu przykładowo do edytora MS Word.                          Praca magisterska i dyplomowa z programem LATEX, Tomasz Przechlewski 2011
LATEX to dla użytkownika oprogramowanie umożliwiające redagowanie tekstów: artykułów, książek, raportów, plakatów i ogłoszeń, na poziomie druku profesjonalnego, przy użyciu powszechnie dostępnych komputerów IBM PC lub podobnych. Używanie LATEXa nie wymaga tajemnej wiedzy o sztuce drukarskiej, a i wymagana wiedza z zakresu informatyki może być dość skromna. LATEX to oprogramowanie DeskTop Publishing…                          LATEX Podręcznik użytkownika, Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz 1992
LATEX jest językiem programowania, powstałym na bazie systemu komputerowego składu drukarskiego TEX.                          Wprowadzenie do systemu komputerowego składu tekstów drukarskich LATEX, Jerzy Kucharczyk 1994
LATEX to obszerny pakiet makrodefinicji – poleceń wyższego poziomu – znacznie upraszczający korzystanie z wysoce wyrafinowanego programu do profesjonalnego składu tekstów, zwanego TEX-em.                          LATEX profesjonalny skład publikacji, Kazimierz Borkowski 1992
LATEX jest komputerowym systemem składu drukarskiego i łamania tekstów.                          LATEX dla matematyków, Bartosz Ziemkiewicz, Joanna Karłowska-Pik 2013

Dystrybucje, skąd pobrać

MiKTeX
TeX Live

Dodatki do LateX

GNUplot
Some fun with GNUplot (przykłady)
Plotting DATA with GNUplot
GNUplot homepage
zaawansowana grafika pstricks
BiBLaTeX, biber z edytorami
LATEX na kolorowo
instalacja polskiego słownika do TeXworks
słownik języka polskiego do TeXworks

Edytory, skąd pobrać

WinEdt
TeXstudio
LEd
Texmaker
TeXnicCenter
TeXworks
LyX
WinShell

Literatura

książka „LaTeX-książka kucharska”
manual dot. GNUplot
TeXbook
manual biber (BiBLaTeX)

literatura_m