After Effects w środowisku filmowym

Poprzez teorię i ćwiczenia praktyczne zadaniem przedmiotu jest  zapoznanie z funkcjami i możliwościami programu w dziedzinach: produkcji materiału filmowego, przygotowania efektów specjalnych oraz stworzenia animacji.
Celem jest, aby po zakończeniu zajęć z przedmiotu każdy  student  umiał  wykorzystać najważniejsze funkcje programu, a także potrafił sprawnie poruszać się i korzystać z interfejsu programu.

Zakres zajęć:

 • Wprowadzenie do compositingu, omówienie najważniejszych pojęć związanych z pracą z materiałami video.
 • Omówienie workflow programu After Effects.
 • Najważniejsze ustawienia programu After Effects.
 • Zapoznanie z interfejsem programu.
 • Dostosowywanie przestrzeni roboczej.
 • Szczegółowe omówienie paska narzędzi.
 • Szczegółowe omówienie okna project bin.
 • Szczegółowe omówienie okna timeline.
 • Szczegółowe omówienie okna podglądu.
 • Przegląd oraz omówienie najczęściej używanych paneli.
 • Importowanie materiałów oraz ich interpretacja.
 • Tworzenie nowej kompozycji i jej właściwości.
 • Rodzaje warstw, zasady i metody pracy z warstwami.
 • Animowanie właściwości warstwy. Podstawy tworzenia obiektów i animacji.
 • Tworzenie warstwy kształtu.Tworzenie własnych kształtów.
 • Tworzenie edycja oraz animacja maski.
 • Praca z efektami i presetami animacji.
 • Tworzenie i animowanie napisów.
 • Stabilizowanie oraz śledzenie ruchu.
 • Śledzenie ruchu kamery.
 • Time Remapping. Podstawy kluczowania obrazu.
 • Renderowanie i tworzenie plików wyjściowych.
 • Tworzenie presetu renderingu.
 • Współpraca z innymi programami (Premiere, Photoshop, Illustrator).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *